Ürünler

Metal yanaklı keçeler en ağır koşullarda (toz, kum, toprak, taş, Çamur gibi Çok aşındırıcı koşullarda) bile bakım gerektirmeden uzun ömürlü olmalı , hareket rulmanlarını kesin korumalı ve bununla birlikte yatakların yağlanması ve soğutulması için gerekli olan yağı sızdırmamalıdır.

Metal yanaklı keçelerin özellikleri ;

 • Korozyon dayanımlı sızdırmaz ringler(halkalar)
 • Hassas leplenmiş , kendini yenileyen sızdırmaz yüzeyler
 • Minimum yüzey yük varyasyonları
 • Uygulama gereksinimlerine uymak için özel metal halka(ring) ve elastomer yük halkası malzemeleri

Sızdırmaz yüzey yüklerinin belirlenmesinde  dönme hızı, yağlama,sıcaklık ve farklı basınçlar gibi faktörler dikkate alınır.

Metsan keçe grubu ; iki adet aşınmaya dayanıklı elastomer yük halkası ve iki adet alaşımlı döküm malzemeden imal edilmişŸ57HRC min. sertleştirilmişŸ , alınları taşlanmışŸ , leplenmişŸ ve ultrasonik olarak temizlenmişŸsızdırmazlık halkaları içerirler. Bu sızdırmazlık halkalarının biri sabit , diğeri ise yerleştirildiği yuva ile birlikte dönmektedir.

Kullanılan teknolojiler metal yanaklı keçe üretimine özel makine ve ekipmanlardan oluşmaktadır. Üretimin her aşamasına ait prosesler firmamız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Metal yanaklı keçe imalat iş akışı aşağıda verilmektedir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Metsan keçe gruplarında kullanılan elastomer yük halkalarının üç görevi vardır:

 • Dönen yuvadaki momenti sızdırmazlık halkasına iletmek
 • Sızdırmazlık halkaları kenarından sızdırmazlığı sağlamak
 • Eksenel basıncı sağlamak

ELASTOMER  YÜK HALKASI MALZEMELERİ

NİTRİL (NBR)

Nitril sızdırmazlık elemanları uygulamalarının büyük bir kısmında kullanımı önerilir.NBR  çoğu mineral bazlı yağla uyumludur. Nitril oringleri aşınmaya karşı maksimum direnç gösterir. Nitril  -25°C den +100°C ye kadar değişen sıcaklıklar arasında kullanımı önerilir.

LT NİTRİL ( LOW TEMPERATURE – DÜŞÜK SICAKLIK)

Düşük sıcaklık nitrili özellikle aşınmanın yüksek olduğu düşük sıcaklıktaki uygulamalar için tavsiye edilir. -50°C  den +105 °C ye değişen sıcaklıklardaki uygulamalar için tavsiye edilir.

SİLİKON (MVQ)

Silikon -60°C den  +165°C  ye değişen sıcaklıklardaki uygulamalarda kullanılır. Dinamik uygulamalarda kullanımı tavsiye edilmez. Ozon, hava ve yağlara karşı direnci iyidir. Benzin veya belirli tip dişli yağlarıyla uyumlu değildir. Nitrile göre daha düşük aşınma direnci vardır. Genellikle silikon çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda tercih edilir.

VİTON (FKM)

Viton -10°C den +190°C’ye  değişen sıcaklıklar için tavsiye edilir. Viton genellikle yüksek sıcaklığın problem olduğu uygulamalarda kullanılır. Bir çok kimyasala karşı direnci çok iyidir. Vitonun düşük sıcaklık özellikleri zayıftır ve donma noktasına yaklaştıkça sertleşir.

HNBR (HYDROGENERATED NITRILE – HİDROJEN YEDİRİLMİŞ NİTRİL)

HNBR  -40°C den  135°C değişen sıcaklıklar için tavsiye edilen nitril bazlı bir malzemedir. Bu malzeme standart nitrille benze özelliklere sahip olmasına rağmen , uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalınan durumlarda kalıcı deformasyona direnci daha yüksektir.

 

NİTRİL (NBR) LT NİTRİL (LT NBR) SİLİKON (MVQ) VİTON (FKM) HNBR
ÇEKME DAYANIMI ORTA ORTA DÜŞÜK ORTA ORTA
AŞINMA DİRENCİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ ZAYIF ORTA ÇOK İYİ
KOPMA UZAMASI ÇOK İYİ ÇOK İYİ ORTA İYİ ÇOK İYİ
YAĞ DİRENCİ ÇOK İYİ ÇOK İYİ ZAYIF İYİ ÇOK İYİ
YIRTILMA DİRENCİ İYİ İYİ ZAYIF İYİ İYİ
SICAK SU DAYANIMI İYİ İYİ DÜŞÜK ÇOK İYİ İYİ
MİN. ÇALIŞMA SICAKLIĞI – 25 °C – 50 °C – 60 °C – 10 °C – 40 °C
MAX. ÇALIŞMA SICAKLIĞI + 100 °C + 105 °C + 165 °C +190 °C + 135 °C

 

Keçe ömrünü etkileyen en önemli faktör metal yüzeylerin aşınmasıdır. Metsan özel alaşımlı döküm malzeme kullanarak aşınma direnci yüksek seal groups üretmektedir. Bunun dışında diğer bir faktör de elastomer yük halkalarının eksenel baskılarını koruma süreleridir. Bu süre elastomer malzemenin kalıcı deformasyon değerine  bağlıdır. Sabit bir eksenel baskı elde edilmesi, elastomer malzemenin kalıcı deformasyon değerinin düşük olmasına bağlıdır.

Onarım veya revizyon sırasında keçeler açıldığında aşınma sınırına ulaşılmasa bile ; eskilerinin yerine yeni birer keçe takımı kullanılmalıdır. Çünkü kısa bir çalışma süresinden sonra temas yüzeyleri birbirlerine alışır ve herhangi bir nedenle keçe takımı açılıp yeniden monte edildiğinde rodaj süreleri içinde aynı performansı gösterip sızdırmazlık sağlayacaklarının garantisi verilemez.

ÇELİK KEÇE UYGULAMA ALANLARI

 • Döküm tesislerinde kum hazırlama ve karıştırma makinaları
 • Paletli iş makinaları
 • Asfalt makinaları ,
 • Beton ve Çimento karıştırıcıları
 • Yükleyiciler ve Greyderler
 • İnşaatlarda kreyn vinçler
 • Seramik sanayinde karıştırıcı ve Öğütücüler
 • Yer altı makinaları
 • Kazıyıcılar
 • Taşıyıcılar
 • Pis su pompaları
 • Ağır Yük Kamyonları
 • Tarım makinaları , biçerdöver , harmanlama , gübreleme makinaları
 • Demiryolu Ekipmanları
 • Askeri Araçlar (Tanklar)

Metsan keçeleri , ölçüsel limitleri ne olursa olsun , her türlü sızdırmazlık sorununa çözüm getirir.

Metsan keçelerinin kullanılması halinde az miktarda yağlama ile yatak burcu ve rulman ömrü uzar , bakım ve servis ihtiyacı azalır.

Metsan teknik departmanı keçelerin kullanımına ve montajına yönelik her türlü bilgiyi vermeye her zaman hazırdır.